Vill du växla till

Varan lades i din korg

Den nya 3000 W LPS ger ström till din svetsmaskin

Svetsmaskiner på fältet används ofta bara en kort stund. Men under svetsningen krävs det konstant ström med hög utgående ström.
Watt
230 V utgående ström – 10 minuter
Wh
effektiv energikapacitet
%
230 V utgående ström vid 1000 W
Ampere
12 VDC utgående ström efter 5 min.

Generator jämfört med LPS batterisystem

En tung generator används ofta för att starta och driva svetsutrustningen. En generator är detsamma som bränsle, oväsen och dålig lukt. LPS 3000 W kan ersätta generatorn. LPS är tyst och luktlös och du kan lämna kvar den i fordonet medan du arbetar.

Tillräcklig batterikapacitet.

As the LPS has a 2kWh battery there is sufficient capacity for welding in the field. The AC output is powerful so the welding can be done in a hurry.

When you have finished your job, you can drive to the next customer. While driving the LPS is recharged again and ready for the next challenge.
LPS II – Batterigenerator

Flexibel laddning

Det finns flera alternativ för att ladda LPS. Den kan laddas från elnätet eller solpaneler. Från fordonet kan man ladda från 12 V och 24 V.

Fördubbla laddningen

Superladdning är möjlig om fordonet har en 150 A generator. Superladdning fördubblar laddningen från generatorn till 90 A (ca 1000 W). Även korta körningar gör dig helt driftklar och tomgångskörning onödig.

Enkel installation

Installation av LPS har alltid varit enkel jämfört med system med omvandlare och separata batterier. Vi har faktiskt lyckats göra det ännu enklare. Den nya utformningen inkluderar olika slags kontakter. Dessutom ingår en solladdningsregulator i LPS.

Lättillgänglig 230 V och 12 V ström – överallt!

LPS. Allt-i-ett mobil ström

LPS II 1500 SE – 1 kWh

Toppeffekt: 2600 W – Effekt: 1500 W.

€ 1 900,00 exkl. moms
€ 2 375,00 Inkl. 25% moms

LPS II 2500 – 1 kWh

Toppeffekt: 4000 W – Effekt: 2500 W.

€ 2 995,00 exkl. moms
€ 3 743,75 Inkl. 25% moms

LPS II 3000 – 2 kWh

Toppeffekt: 5000 W – Effekt: 3000 W.

€ 3 695,00 exkl. moms
€ 4 618,75 Inkl. 25% moms

LPS II 3000 – Paket 1

LPS II 3000 - 2 kWh includes mounting bracket and remote control. Peak: 5000 W - Power: 3000 W.

€ 3 992,00 exkl. moms
€ 4 990,00 Inkl. 25% moms

LPS II 3000 – Paket 2

LPS II 3000 - 2 kWh includes solar panels, mounting bracket and remote control. Peak: 5000 W - Power: 3000 W.

€ 4 390,00 exkl. moms
€ 5 487,50 Inkl. 25% moms