Vill du växla till

Varan lades i din korg

Elektrifiera mobila tillvägagångssätt

Hållbarhet

Genom innovation och teknik bidrar vi till en renare jord. Våra produkter och lösningar möjliggör smartare energiförbrukning och bidrar till minskad mängd fossila bränslen och CO2-utsläpp.

Elektrifiera och sikta mot FN-målen

LPS-systemet bidrar till att undvika tomgångskörning, vilket gör det CO2-vänligt, bränslesparande och samtidigt en konkurrenskraftig produkt när det gäller pris, kvalitet och hållbarhet.

Noll tomgångskörning och pålitliga lösningar lönar sig

Att byta ut ett traditionellt blybatterisystem och en bränslebaserad generator mot modern LPS-strömförsörjning optimerar affärsverksamheten och ger ett smidigare arbetsflöde. Se exemplet nedan och våra kundexempel.
Lösningar för Europa
liter
Sparat bränsle under 2022
ton/CO2
Mindre CO2 under 2022

Hållbar tillverkning hos Clayton Power

Vi på Clayton Power arbetar för att införa principerna för cirkulär ekonomi. Vi strävar efter att minska avfallet – inte bara från tillverkningsprocesserna, som man gör inom lean management, utan systematiskt genom produkternas och deras komponenters livscykel och användning.

Nytta

Att arbeta för en cirkulär ekonomi skapar nytta i form av minskad miljöpåverkan, förbättring av metoden att tillhandahålla råmaterial och minskning av avfallsmängden.

Den internationella standarden ISO 14001 hjälper Clayton Power A/S att understödja miljöledning och hantera klimatförändringarna.
ISO 14001 Miljöledning