Vill du växla till

Varan lades i din korg

Säkerheten kommer först – förtydligande av nätföreskrifter

För Clayton Power, som tillverkar allt-i-ett-LPS:en, är säkerhet mycket viktigt. LPS:en är konstruerad för att vara enkel. Enkel att installera, använda och naturligtvis med lätthanterlig säkerhet.

Samma säkerhet som hemma

LPS:en är konstruerad t.ex. för att användas i ett fordon. Eftersom den ger tillgång till 12 V och 230 V krävs det att en säkerhetsföreskrift uppfylls. Det finns olika föreskrifter: TN-nät,ett IT-nät eller ett IT-nät med elektrisk separation.
TN-nät är vanligast i hushåll i Europa. LPS:en är konstruerad för att uppfylla kraven i föreskrifterna för TN-nät. LPS:en har en jordfelsbrytare precis som du har hemma. Precis som hemma finns det inget behov av extra utrustning. Allt-i-ett-LPS:en är säker att använda direkt när du får den från Clayton Power.

LPS:en är en certifierad produkt

LPS:en har genomgått en rad tester och uppfyller europeiska normer och standarder. KIWA, som är ett internationellt organ, har godkänt och certifierat TN-nätet för LPS:en från Clayton Power. Säkerhetsnivån för LPS:en motsvarar säkerheten i ett vanligt europeiskt hushåll.
Det är säkert att använda elektrisk utrustning – både 12 V DC och 230 V AC – oavsett om du använder den i eller utanför fordonet.

LPS II 1500 SE – 1 kWh

Toppeffekt: 2600 W – Effekt: 1500 W.

€ 1 900,00 exkl. moms
€ 2 375,00 Inkl. 25% moms

LPS II 2500 – 1 kWh

Toppeffekt: 4000 W – Effekt: 2500 W.

€ 2 995,00 exkl. moms
€ 3 743,75 Inkl. 25% moms

LPS II 3000 – 2 kWh

Toppeffekt: 5000 W – Effekt: 3000 W.

€ 3 695,00 exkl. moms
€ 4 618,75 Inkl. 25% moms

LPS II 3000 – Paket 1

LPS II 3000 - 2 kWh includes mounting bracket and remote control. Peak: 5000 W - Power: 3000 W.

€ 3 992,00 exkl. moms
€ 4 990,00 Inkl. 25% moms

LPS II 3000 – Paket 2

LPS II 3000 - 2 kWh includes solar panels, mounting bracket and remote control. Peak: 5000 W - Power: 3000 W.

€ 4 390,00 exkl. moms
€ 5 487,50 Inkl. 25% moms