Vill du växla till

Varan lades i din korg

Clayton Power

Mobila och icke-nätanslutna elsystem
På Clayton Power skapar vi innovativa mobila strömförsörjningssystem som gör att våra kunder kan anpassa sig till grönare energilösningar.

Genom tekniskt ledarskap och sparring med våra kunder finner vi lösningar som utmanar klimatförändringarna, uppnår förbättrad energieffektivitet och minskar behovet av fossila bränslen.

Historik – Utveckling och tillverkning i Europa

Clayton Power A/S grundades år 2000 och finns i Odense, Danmark.

Vi sätter alltid våra kunder i främsta rummet och ser till att konsekvent tillgodose deras behov och överträffa deras förväntningar.

Idag är vi representerade på mer är 18 marknader inom EU.

Company purpose: Clean and efficient power anywhere

Vi ska öka vår marknadsandel och våra intäkter genom en kommersialisering av våra innovativa litiumbatterilösningar. Det kommer att krävas investeringar i marknadsföring, försäljning, produktskalbarhet och våra medarbetare.

Vår företagsstrategi vilar på fyra pelare:

Nöjda kunder

Vi vill ge en enastående kundupplevelse genom att bygga upp problemfria vägar för kunderna och skaffa oss djupare förståelse för deras behov. Vi kan skräddarsy vår kommunikation och förse dem med relevanta lösningar.

Skalbar plattform för produkter och leverans

Vi strävar efter att ta fram effektiva, skalbara, pålitliga och högkvalitativa lösningar. Vi ska fortsätta att förenkla och optimera våra produkter. Vi kommer att ge fler exempel på var och hur produkterna kan användas för att inspirera dig så att vi blir din favoritleverantör.

Engagerade medarbetare

Vi ska stärka samarbetet inom organisationen och skapa en stark laganda utifrån gemensamma mål och ett helhetsperspektiv med fokus på kundupplevelsen.

Tillväxt

Vi ska stärka vår marknadsmedvetenhet, försäljning och distribution genom att bli den bästa leverantören av allt-i-ett Lithium Power Solution-system för utvalda marknadssegment.

Kvalitet – vi utvecklar och tillverkar

Clayton Power A/S är ISO 9001-certifierat. Standarden definierar ramen för ett effektivt kvalitetsledningssystem.

Den internationella standarden ISO 14001 hjälper Clayton Power A/S att understödja miljöledning och hantera klimatförändringarna.